Tin tức

4 THAY ĐỔI LỚN VỀ CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM XÃ HỘI 2018

Từ 1/1/2018, chính sách bảo hiểm xã hội 2018 (BHXH) bắt buộc có 4 thay đổi lớn, đó là: Thêm đối tượng tham gia, tiền lương đóng BHXH bắt buộc thay đổi, hành vi phạm pháp luật về BHXH sẽ bị xử lý hình sự và tăng số năm đóng BHXH để được hưởng mức lương hưu tối đa.

bao hiem xa hoi 2018

Bình luận facebook