Chưa được phân loại - Tuấn Nam

6 KHOẢN CHI PHÍ CHO NHÂN SỰ VÀO NĂM 2018

Theo số liệu thống kê của Sở Kế Hoạch và Đầu Tư, năm 2017 có 126 895 doanh nghiệp mới được thành lập. Trong đó khoảng 40% là những doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ