Tin tức

Xuân Hoa

Quản lý công ty đã làm tôi phải suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề quản lý thuế. Do đó ưu tiên hàng đầu của tôi là ngoài nhân sự kế toán, tôi vẫn đặt lòng tin vào tư vấn của đại lý thuế chuyên nghiệp như TUẤN NAM.

Bình luận facebook