Tin tức

NHẬN TIỀN THƯỞNG TẾT CÓ PHẢI ĐÓNG THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN KHÔNG?

Vừa qua có một bạn gửi tin nhắn đến fanpage Đại Lý Thuế TPM hỏi: “Hầu hết tiền phụ cấp như : trang phục, gửi xe, điện thoại, cơm trưa,… đều không phải chịu thuế. Nhưng tiền thưởng vào những dịp như Tết có phải chịu thuế thu nhập cá nhân hay không? Nếu có thì cách tính thuế ra sao?” Bạn ấy còn cho biết thêm hiện đang là công chức, mức tiền thưởng Tết (tức lương tháng 13) khoảng 12 triệu đồng. Đại Lý Thuế TPM xin trả lời câu hỏi này như sau:

thue-thu-nhap-ca-nhan

Đầu tiên, tiền thưởng Tết có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Thưởng Tết cho người lao động dựa trên kết quả sản xuất, kinh doanh mỗi năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động. Thưởng tết không mang tính bắt buộc nên việc thưởng bao nhiêu, thưởng như thế nào, điều kiện được thưởng…. đều là do doanh nghiệp quyết định và công khai tại nơi làm việc.

TPM TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Theo quy định tại Điều 3 Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi năm 2012: “Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân gồm các loại thu nhập sau đây, trừ thu nhập được miễn thuế quy định tại Điều 4 của Luật này:

  • Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công;
  • Các khoản phụ cấp, trợ cấp…
  • Tiền thù lao dưới các hình thức;
  • Tiền nhận được từ tham gia hiệp hội kinh doanh, hội đồng quản trị, ban kiểm soát, hội đồng quản lý và các tổ chức;
  • Các khoản lợi ích khác mà đối tượng nộp thuế nhận được bằng tiền hoặc không bằng tiền;
  • Tiền thưởng…”.

Vậy việc phải nộp thuế thu nhập cá nhân trên số tiền thưởng tết được nhận là phù hợp với quy định của pháp luật, về nguyên tắc khi phát sinh thu nhập, cá nhân sẽ phải chịu thuế thu nhập cá nhân đối với nhà nước (trừ một số trường hợp được miễn theo quy định của pháp luật).

Theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân và các văn bản hướng dẫn thi hành, thưởng tết không phải là trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân (nếu mức thưởng tết đủ điều kiện để đóng thuế thu nhập cá nhân).

Tính thuế thu nhập cá nhân dựa theo mức tiền thưởng vào dịp Tết

Theo luật, cách tính thuế với thưởng Tết này được dựa trên biểu luỹ tiến từng phần , nếu tổng tiền lương và tiền thưởng của bạn trong tháng cuối năm vượt quá 9 triệu đồng/tháng (trong trường hợp không có người phụ thuộc) thì phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Theo luật, cách tính thuế với thưởng Tết này được dựa trên biểu luỹ tiến từng phần, tức là mỗi bậc thu nhập có một thuế suất tương ứng, cụ thể như sau:

BậcThu nhập tính thuế/thángThuế suất (%)
1Đến 55%
2Trên 5 đến 1010%
3Trên 10 đến 1815%
4Trên 18 đến 3220%
5Trên 32 đến 5225%
6Trên 52 đến 8030%
7Trên 8035%

Đơn vị tính: triệu đồng

Ví dụ bạn được thưởng Tết 10 triệu đồng, số thuế phải nộp là:

5 * 5% + (10-5) * 10% = 0,25 + 0,5 = 0,75 (triệu đồng)

Để đơn giản, bạn có thể tham khảo cách tính rút gọn thuế thu nhập phải nộp trên số tiền thưởng Tết như sau (A là số tiền thưởng trước thuế):

BậcThưởng Tết (triệu)Số thuế phải nộp
1Đến 55% * A
2Trên 5 đến 1010% * A – 0,25
3Trên 10 đến 1815% * A – 0,75
4Trên 18 đến 3220% * A – 1,65
5Trên 32 đến 5225% * A – 3,25
6Trên 52 đến 8030% * A – 5,85
7Trên 8035% * A – 9,85

Đơn vị tính: triệu đồng

Như vậy, với số tiền thưởng Tết lần lượt từ 10 đến 500 triệu đồng, số thuế phải nộp sẽ như sau:

Thưởng Tết trước thuếThuế phải nộp
100,75
509,25
10025,15
20060,15
30095,15
500165,15

Đơn vị tính: triệu đồng

Trong trường hợp của bạn tiền thưởng Tết của bạn trước thuế là 12 triệu thì thuế thu nhập cá nhân bạn phải nộp là 1,05 triệu đồng (tức 1.050.000 đồng)

Bình luận facebook